Wróć
Budownictwo
użyteczności publicznej

REGIONALNE CENTRUM TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII INNOWACYJNYCH PRZY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NYSIE

Nysa
Realizacja w systemie „zaprojektuj–wybuduj”, modernizacja istniejącego budynku i wykonawstwo „pod klucz” nowego obiektu — zakres robót

2011 — 2013