Wróć
Budownictwo
OZE

PARK WIATROWY W LIPNIKACH

Lipniki
Drogi dojazdowe, place montażowe, roboty ziemne, fundamenty pod turbiny — zakres robót

2010 — 2011